DỊCH VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG

Chất lượng công trình là mối lo hàng đầu của chủ nhà:

-      Làm thế nào để biết được công trình có xây dựng đúng thiết kế?

-      Thi công thế nào thì đạt chuẩn xây dựng, công nghệ xây dựng ra sao?

-      Chủ nhà cần thiết phải có mặt thường xuyên tại công trường không?

-      Tôi rất tin tưởng nhà thầu nhưng làm sao kiểm soát được công nhân thi công đây?

Dịch vụ giám sát thi công của Nhà Vui là gì? 

Dịch vụ giám sát thi công” sẽ do những kỹ sư xây dựng được đào tạo chính quy và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công sẽ thay mặt bạn kiểm soát các hoạt động tại công trường, đảm bảo công trình của bạn sẽ được triển khai theo đúng trình tự, đúng thiết kế, đúng chuẩn xây dựng, giảm thiểu rủi ro, tránh sai sót, nâng cao trách nhiệm nhà thầu hướng đến mục tiêu là hoàn thiện công trình đúng - đẹp - bền vững.

Công việc của chuyên gia giám sát thi công là gì?

Chuyên gia giám sát sẽ kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, đánh giá công việc của những người tham gia xây dựng công trình theo 5 tiêu chí: tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn và đảm bảo môi trường xây dựng.

1.Giai đoạn chuẩn bị: Biên bản bàn giao mặt bằng, điện, nước… cho đơn vị thi công

Công tác ép cọc:

-     Biên bản nghiệm thu cọc

-     Hồ sơ, lý lịch cọc

-      Giấy kiểm định máy ép cọc

-      Biên bản nghiệm thu móng

Móng băng, móng bè:

-      Nghiệm thu thép móng

-      Nghiệm thu hố móng

-      Nghiệp thu thép cột

-      Biên bản nghiệm thu móng

2.Giai đoạn thi công phần thô:

-      Kiểm tra sắt thép sàn, đà, cột mỗi tầng có biên bản nghiệm thu

-      Kiểm tra và nghiệm thu xây tô

-      Kiểm tra và nghiệm thu hệ thống điện, nước, cáp Internet, TV…

3.Giai đoạn thi công hoàn thiện:

-     Kiểm tra sơn, bột trát, ốp lát, lắp đặt các thiết bị…

4.Giai đoạn nghiệm thu bàn giao:

Phối hợp với đơn vị thi công tiến hành bàn giao công trình cho chủ nhà, xác định thời gian bảo hành, và bàn giao nhật ký giám sát và các biên bản có liên quan.

5.Giai đoạn quyết toán hồ sơ:

Đại diện chủ đầu tư sẽ làm việc với đơn vị thi công về quyết toán tăng, giảm giá trị công trình, giá trị còn lại của bảo hiểm công trình và tiến hành thanh quyết toán,

Nghĩa vụ của giám sát:

-      Thực hiện đúng hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định.

-      Có trách nhiệm thường xuyên quản lý, giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị bảo đảm và hoàn thành đúng tiến độ, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và an toàn.

-     Giám sát sẽ phải tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của chủ đầu tư, ngoại trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được.

-      Bảo vệ lợi ích và quyền lợi của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện công việc.

-      Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư về quan hệ giao dịch, thực hiện công việc và thanh toán, quyết toán theo hợp đồng với chủ đầu tư.

-      Không nghiệm thu khối lượng không đảm bảo chất lượng, không nghiệm thu khống khối lượng.

-      Đề xuất với chủ đầu tư những bất hợp lý của thiết kế để sửa đổi kịp thời. - Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

-      Không thông đồng, thiên vị làm sai lệch kết quả.

-     Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện công việc

-      Giám sát phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về mọi hoạt động giám sát tại công trình.