VĂN PHÒNG - QUẬN 10

Thiết kế : KTS Đặng Văn Thuận
Nội thất :
Thi công :
:
Diện tích lô đất : 220m2 m2
Diện tích xây dựng : 178m2 m2
Diện tích sử dụng : 1330m2 m2
Số tầng cao : 8 Tầng
Bề rộng mặt tiền : 11,5mm2
Năm thiết kế : 2017-01-20