Văn phòng làm việc - Q.2

Thiết kế : KTS Ma Hiệp
Nội thất :
Thi công :
: KTSMH-002
Diện tích lô đất : 300 m2
Diện tích xây dựng : 250 m2
Diện tích sử dụng : 2500 m2
Số tầng cao : 12
Bề rộng mặt tiền : 12m2
Năm thiết kế : 2015-08-10