Nhà phố Bình Dương

Thiết kế : KTS Đoàn Thị Hưng Hà
Nội thất :
Thi công : Kỹ sư Huỳnh Xuân Tiến
: 0066-TC-NP
Diện tích lô đất : m2
Diện tích xây dựng : m2
Diện tích sử dụng : m2
Số tầng cao :
Bề rộng mặt tiền : m2
Năm thiết kế :