Nhà chị Thoa - Bình Chánh

Thiết kế : HXtrang
Nội thất :
Thi công : Kỹ sư Huỳnh Trung Định
: 0077-TC-BTP
Diện tích lô đất : 0 m2
Diện tích xây dựng : 0 m2
Diện tích sử dụng : 0 m2
Số tầng cao : 0
Bề rộng mặt tiền : 0m2
Năm thiết kế :