Khách sạn tại Pmonpenh - Cambodia

Thiết kế : KTS Cty. CP Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui
Nội thất :
Thi công :
: 0018-CC-TS
Diện tích lô đất : 250 m2
Diện tích xây dựng : 207 m2
Diện tích sử dụng : 2.07 m2
Số tầng cao : 10
Bề rộng mặt tiền : 9m2
Năm thiết kế : 2008-08-29