CAFE NO.12 - 139B PASTEUR

Thiết kế : Designer Phan Quốc Việt
Nội thất :
Thi công :
:
Diện tích lô đất : 30m2 m2
Diện tích xây dựng : 30m2 m2
Diện tích sử dụng : 30m2 m2
Số tầng cao :
Bề rộng mặt tiền : 4mm2
Năm thiết kế : 2017-08-25