KTS Nguyễn Hữu Hoài Phúc

Năm tốt nghiệp: 2005

Số năm công tác: 10 năm

Số công trình thực hiện: khoảng 100 công trình

Quan điểm nghề nghiệp
Nghề kiến trúc như "làm dâu trăm họ", nhưng tôi vẫn yêu nghề kiến trúc. Tôi vui vì mình đã góp phần giúp khách hàng xây dựng tổ ấm, vui khi họ tìm đến mình và trân trọng tất cả những điều đó.