Nhà phố - Lái Thiêu - Bình Dương

Thiết kế : KTS Nguyễn Hữu Hoài Phúc
Nội thất :
Thi công :
: 0578-KT-NP
Diện tích lô đất : 5m x 20m m2
Diện tích xây dựng : 80m2 m2
Diện tích sử dụng : m2
Số tầng cao : 1trệt, 2 lầu , 1 sân thượng
Bề rộng mặt tiền : 5mm2
Năm thiết kế : 2018-01-20