KTS Hồ Xuân Tráng

Năm tốt nghiệp: 2010

Số năm công tác: 7 năm

Số công trình thực hiện: Hơn 50 công trình lớn nhỏ

Quan điểm nghề nghiệp
Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để bắt nhịp với xu thế thiết kế kiến trúc trên thế giới. Mỗi xu hướng là một bộ sưu tập khác nhau mà bản thân người kiến trúc phải tìm hiểu và vẽ cho mình những màu sắc riêng trong bộ sưu tập đó.