Nhà phố Quận Tân Phú

Thiết kế :
Nội thất :
Thi công :
: 0577-KT-NP
Diện tích lô đất : m2
Diện tích xây dựng : m2
Diện tích sử dụng : m2
Số tầng cao :
Bề rộng mặt tiền : m2
Năm thiết kế :