Villa Sala

Kiến trúc : KTS Đoàn Thị Hưng Hà
Nội thất : Designer Phan Quốc Việt
Thi công : Kỹ sư XD Huỳnh Xuân Tiến
Năm thiết kế : 2021-01-08