Kỹ sư XD Huỳnh Xuân Tiến

Giám đốc Thi công

Sự thử thách trong nghề nghiệp là cơ hội để tôi củng cố, hoàn thiện năng lực bản thân

 

1. Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

2. Khoa Xây Dựng, Khóa 1997, Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM

3. Năm bắt đầu công tác tại Công ty Nhà Vui: 2002

4. Công trình đã thực hiện: <tham khảo>