Kỹ sư XD Huỳnh Trung Định

Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc thi công

Với bề dày kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực Thi công Xây dựng. Từ năm 2008, ông chính thức công tác tại Nhà Vui, góp phần củng cố lực lượng quản lý mảng dịch vụ nhiều cạnh tranh này.