Kỹ sư KTXD Huỳnh Khánh Thanh Duy

Trưởng phòng Quản lý xây dựng

 

1.     Chuyên ngành: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

2.     Trường tốt nghiệp: Khoa Kinh tế Xây dựng - Đại Học Giao thông Vận tải TP. HCM

3.     Năm bắt đầu công tác tại Công ty Nhà Vui: 2006

4.     Số công trình đã tham gia: hơn 150 công trình