Kỹ sư Huỳnh Xuân Tiến

Giám đốc thi công

Trường tốt nghiệp: Khoa Xây Dựng - Đại Học Bách Khoa TP.HCM

Năm công tác tại Nhà Vui: từ năm 2002 đến nay

Số công trình đã thi công hoàn thiện: hơn 150 công trình