KTS Đoàn Thị Hưng Hà

Giám đốc Thiết kế

“Nghiêm túc có trách nhiệm với từng nét vẽ”

 

1. Chuyên ngành thiết kế: Kiến trúc Công trình

2. Khoa Kiến Trúc, Khóa 2000, Trường Đại Học Kiến Trúc TP. HCM 

3. Năm bắt đầu công tác tại Công ty Nhà Vui: 2006

4. Công trình tiêu biểu:

-          Bình Dương Villa - 2013

-          Phú Mỹ Hưng Villa – 2014

-          Bảo Lộc Villa - 2013

-          Nhà ở Chuyên gia Công ty Wagon - 2015

-          Văn phòng làm việc Wagon – 2016

-          Bình Tân Villa - 2017

-          Nhà trẻ ASC – Q.7 - 2018

-          Nhà trẻ Bella – Ninh Hòa - 2018

-          Anh Thy Apartment – 2019

-          Homeland villa – Đà Nẵng – 2020