KTS Nguyễn Văn Minh

Năm tốt nghiệp: 2008

Số năm công tác: 10 năm

Số công trình thực hiện: 60 công trình

Quan điểm nghề nghiệp 

Với cá nhân tôi, một công trình, một tác phẩm đẹp phải thực hiện tốt giữa khâu thiết kế và thi công thực tế, và cần hơn hết là sự tôn trọng bản vẽ thiết kế của khách hàng. Không có những khách hàng thông minh thì không có những tác phẩm kiến trúc đẹp.