KTS Nguyễn Minh Tuấn

Năm tốt nghiệp: 2010

Số năm công tác: 10 năm

Số công trình thực hiện: trên 100 công trình

Quan điểm nghề nghiệp
Để trở thành kiến trúc sư thành công, ngoài việc vững về chuyên môn, sáng tạo trong thiết kế..., thì phải là người tâm lý, am hiểu mà năm bắt được sở thích khách hàng để đề ra phương án phù hợp.