KTS Ma Hiệp

Năm tốt nghiệp: 2012

Số năm công tác: 6 năm

Số công trình thực hiện: trên 50 công trình
 
Quan điểm nghề nghiệp

Công năng và Thẩm mỹ là hai yếu tố tôi tư vấn khá kỹ cho khách hàng, trước khi bắt tay vào thiết kế một công trình.