KTS Du Thanh Minh

Năm tốt nghiệp: 2009

Số năm công tác: 10 năm

Số công trình thực hiện: 130 công trình

Quan điểm nghề nghiệp
Với Minh mỗi công trình đi qua là một kỷ niệm khiến Minh càng trân trọng hơn, biết ơn từng khách hàng đã đặt niềm tim vào những sản phẩm thiết kế mà Minh mang đến cho họ. Trải qua hơn 120 công trình để lại trong Minh quá nhiều kỷ niệm sâu sắc.