KTS Đặng Văn Thuận

Năm tốt nghiệp: 2012

Số năm công tác: 5 năm

Số công trình thực hiện: trên 30 công trình

Quan điểm nghề nghiệp
Với quan niệm mỗi công trình là một đứa con tinh thần cần được nâng niu và chăm sóc. Tôi cố gắng mang tới những gì tốt đẹp nhất cho mỗi công trình được chủ đầu tư tin tưởng và trao cho mình.