Kỹ sư Đoàn Thanh Hà

Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc thi công

Từ năm 2004, ông đã sát cánh cùng Nhà Vui với chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và hợp tác với các đối tác chuyên ngành trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ông còn phụ trách tìm kiếm địa điểm và quản lý các chi nhánh mới nhằm mở rộng hoạt động công ty khắp mọi miền đất nước.