Hoàng Thế Phong

Anh là một trong những nhà thầu đã đóng góp tại Nhà Vui trong 2 năm qua với tác phong làm việc chuyên nghiệp được ghi nhận qua 15 công trình mà anh trực tiếp quản lý về mảng thi công xây dựng.